Fokus på livskvalitet og optimal bevegelse.

Fysikalsk Rehab tilbyr et bredt tilbud innenfor rehabilitering og fysikalsk behandling. Fysioterapeutene tilbyr medisink trening, opptrening og rehabilitering. Har du muskel og skjelettplager, sykdom eller skade som påvirke din funksjon kan du ta kontakt med oss. Vi har et tett samarbeid med din fastlege eller spesialist. 

Fysikalsk Rehab

Sammen finner vi tilbake til din balanse, flyt i bevegelse og din styrke

VÅRE BEHANDLINGER

Fysioterapeutene ved Fysikalsk Rehab har driftsavtale med Alver kommune og en betaler vanlig egenandel inntil frikort grense er nådd.  Vi har nå også to fysioterapeuter som jobber hel privat og for alle de store helseforsikringer. Hos de kan du få en fysioterapi time innen 3 virkedager! Fysioterapeuter med driftstilskudd har en lang ventetid, om det ikke er akutt eller etter en operasjon.  Vi følger prioriteringsnøkkel til Alver kommune og tilbyr behandling innenfor 4 felt, nemlig:

1) Fysikalsk behandling. 2) Rehabiliterings kurs. 3) Terapigruppe trening og 4) egentrening med individuell tilpasset program.

Ved siden av dette kan vi henvise deg til RTG/MR eller spesialisthelsetjenesten ved behov, sender søknad om hjelpemidler eller kan holde kurs. 


Fysioterapi/ Manuellterapi

Fysioterapeuter behandler ryggplager, nakkesmerter og andre funksjonsbegrensninger og muskel og skjelettsmerter. Manuellterapeuter har spesial kompetanse og kan henvise til RTG/MR undersøkelse og til spesialisthelsetjenesten. Vi hjelper til med opptrening etter operasjoner, ved slitasje og skader i muskel- og skjelettsystemet og ved sykdom. 

Det er mulig med individuell behandling og behandling i grupper. Vi tilbyr også hjemmebehandling etter for eks.  operasjon.  Alle våre pasienter kan gjennomføre egentrening i våre lokaler. Les mer →

Rehabiliterings kurs 2024

Fysikalsk Rehab tilbyr opptrening og rehabiliterings kurs over 12 uker. En får 2 treninger i uken og en tema undervisning, samt mulighet til fysikalsk behandling før eller etter din trening. Vi har satt opp disse 4 målgrupper fra april

1) for deg med langvarige muskel og skjelettlidelser 

2) Rehabilitering for slagrammede og deg med skade/sykdom sentral nevrologisk.

3) for deg som er sykemeldt med muskel og skjelettlidelser, kurs over 3 eller 6 uker med mulighet til forlengelse

4) for deg med Artrose i vektbærende ledd. Aktiv med Artrose
Les mer →

Terapigruppe trening

Fysikalsk Rehab tilbyr følgende  terapigruppetreninger under veiledning av fysioterapeut:

- Terapibassengtrening i varmtvann i Radøyhallen

- Bassengtrening på Ostereidet

- terapigruppe trening for deg med Parkinson

- Fallforebyggende/ balanse trening

- Mobilitet og styrke

- Stabilitet og utholdenhet

- Boccia trening foregår uten veiledning av fysioterapeut. Boccia egner seg for alle som liker ballspill, har noe bevegelighet i en arm og kan sitte på enten stol eller rullestol. 

Noen av terapigruppetreninger kan inngår i din rehabiliterings kurs. 


Les mer →

Ta kontakt med oss for å komme rask i gang. 


unsplash